Hộ Chiếu là gì? Làm sao xin cấp hộ chiếu?

Bạn muốn xuất cảnh cần phải có hộ chiếu? Hộ chiếu là giấy tờ chứng minh nhân thân, quốc tịch khi đi du lịch nước ngoài.

Hộ Chiếu là gì? Làm sao xin cấp hộ chiếu?
Hộ Chiếu là gì? Làm sao xin cấp hộ chiếu?

1. Hộ chiếu là gì?

Hộ chiếu là một loại giấy tờ tùy thân để xuất nhập cảnh. Trong hộ chiếu có các thông tin về quốc tịch, nhân thân, số giấy tờ xuất nhập cảnh, ngày cấp, ngày hết hạn, v.v... của người được cấp. Hộ chiếu được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Hộ chiếu có ba loại: hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông. Hộ chiếu còn có thể được sử dụng để thay thế cho căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân trong một số trường hợp.

2. Các thông tin quan trọng của hộ chiếu

Các thông tin quan trọng của hộ chiếu bao gồm:

- Ảnh chân dung: Ảnh phải chụp rõ nét, mặt nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính, không che mặt hoặc tóc.

- Họ, chữ đệm và tên: Phải viết đúng theo thứ tự và chính tả như trong giấy khai sinh hoặc căn cước công dân.

- Ngày, tháng, năm sinh: Phải viết đúng theo định dạng ngày/tháng/năm, ví dụ 01/01/2023.

- Giới tính: Phải ghi rõ là nam hoặc nữ.

- Quốc tịch: Phải ghi rõ là Việt Nam.

- Ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh: Là dãy ký tự và số được cấp duy nhất cho mỗi hộ chiếu, ví dụ A12345678.

- Ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp: Phải ghi rõ ngày, tháng, năm cấp theo định dạng ngày/tháng/năm, ví dụ 01/01/2023, và tên cơ quan cấp, ví dụ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.

- Ngày, tháng, năm hết hạn: Phải ghi rõ ngày, tháng, năm hết hạn theo định dạng ngày/tháng/năm, ví dụ 01/01/2033. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông là 10 năm, của hộ chiếu ngoại giao và công vụ là 5 năm.

- Số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân: Phải ghi rõ số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân của người được cấp hộ chiếu, ví dụ 123456789.

- Chức vụ, chức danh: Chỉ áp dụng cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ, phải ghi rõ chức vụ, chức danh của người được cấp hộ chiếu, ví dụ Đại sứ, Thứ trưởng, Giáo sư, v.v...

Ngoài ra, hộ chiếu còn có các thông tin khác như ngôn ngữ, quốc kỳ, quốc huy, hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam, v.v...

3. Làm sao xin cấp hộ chiếu?

Để làm hộ chiếu, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm có tờ khai, ảnh chân dung, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu cũ (nếu có) và một số giấy tờ khác tùy theo trường hợp. Bạn có thể làm hộ chiếu trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc làm hộ chiếu online qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Lệ phí làm hộ chiếu là 200.000 đồng và thời gian làm hộ chiếu là 15 ngày làm việc.

4. Hộ chiếu bao lâu thì hết hạn?

Theo quy định hiện nay, hộ chiếu có thời hạn như sau:

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn từ 01 - 05 năm; có thể được gia hạn một lần không quá 03 năm.¹

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn.²

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn.²

- Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.²

- Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.¹

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại hộ chiếu, cách làm hộ chiếu và các quy định liên quan tại các trang web Bộ Công An Việt Nam.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét