Thị thực là gì? Làm sao xin cấp thị thực?

Bạn đi du lịch nước ngoài cần có hộ chiếu và xin thị thực trước khi nhập cảnh. Vậy thị thực là gì? Làm sao xin cấp thị thực?

Thị thực là gì? Làm sao xin cấp thị thực?
Thị thực Mỹ


1. Thị thực là gì?

Thị thực là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia cấp để cho phép người nước ngoài nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia đó. Thị thực có thể được cấp vào hộ chiếu, được cấp rời hoặc được cấp qua giao dịch điện tử. Thị thực có nhiều loại khác nhau tùy theo mục đích, thời hạn và giá trị sử dụng của chuyến đi.

2. Có mấy loại thị thực?

Theo kết quả tìm kiếm trên Bing, có nhiều cách để phân loại thị thực, tùy theo tiêu chí như mục đích, thời hạn, giá trị sử dụng, hình thức, v.v... Một số loại thị thực phổ biến nhất là:

- Thị thực du lịch: Cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, có thời hạn từ 1 tháng đến 1 năm, có thể nhập cảnh 1 lần hoặc nhiều lần.¹

- Thị thực công tác: Cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với doanh nghiệp hoặc tổ chức Việt Nam, có thời hạn từ 1 tháng đến 1 năm, có thể nhập cảnh 1 lần hoặc nhiều lần.¹

- Thị thực lao động: Cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam lao động, có thời hạn từ 1 năm đến 2 năm, có thể nhập cảnh nhiều lần.¹

- Thị thực đầu tư: Cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm, có thể nhập cảnh nhiều lần.¹

- Thị thực thăm thân: Cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam thăm thân nhân hoặc mục đích khác, có thời hạn từ 1 tháng đến 1 năm, có thể nhập cảnh 1 lần hoặc nhiều lần.¹

- Thị thực điện tử: Cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch hoặc công tác ngắn hạn, có thời hạn 30 ngày, chỉ nhập cảnh 1 lần, được cấp qua giao dịch điện tử.²

Đây là những loại thị thực Việt Nam phổ biến nhất, tuy nhiên còn có nhiều loại thị thực khác tùy theo trường hợp cụ thể.

3. Cơ quan nào cấp thị thực?

Thị thực là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia cấp để cho phép người nước ngoài nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia đó. Cơ quan cấp thị thực có thể khác nhau tùy theo quốc gia và loại thị thực. Một số cơ quan cấp thị thực phổ biến nhất là:

- Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán của quốc gia đó tại nước ngoài. Đây là cơ quan thường xuyên cấp thị thực cho người nước ngoài muốn vào quốc gia đó. Người nước ngoài cần nộp hồ sơ và phí thị thực tại đây và chờ kết quả.¹²

- Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của quốc gia đó tại cửa khẩu. Đây là cơ quan cấp thị thực cho người nước ngoài khi họ đến cửa khẩu của quốc gia đó mà không có thị thực trước đó. Đây là loại thị thực cấp tại chỗ, thường có thời hạn ngắn và yêu cầu các điều kiện đặc biệt.³⁴

- Cơ quan chuyên môn, công ty du lịch hoặc tổ chức có sự cho phép của quốc gia đó. Đây là cơ quan cấp thị thực cho người nước ngoài thông qua giao dịch điện tử hoặc hợp tác với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán. Đây là loại thị thực điện tử, thường dành cho mục đích du lịch hoặc công tác ngắn hạn.

4. Các thông tin quan trọng của thị thực?

Thị thực có nhiều thông tin, trong đó có một vài thông tin quan trọng mà bạn cần biết:

- Visa type/ Class: là loại visa mà bạn đang sở hữu. Bạn chỉ được phép nhập cảnh vào quốc gia khác thực hiện theo đúng mục đích của loại visa đó.

- Issue Date: là ngày cấp của thị thực.

- Expiration date: ngày hết hạn của thị thực. Bạn phải xuất cảnh khỏi quốc gia đó trước ngày hết hạn của thị thực.

- Duration of stay: (thời gian luu trú): là thời gian bạn được phép lưu trú tối đa ở quốc gia đó.

5. Làm sao xin cấp thị thực?

Để xin cấp thị thực, bạn cần có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, không bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam và có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh. Bạn có thể chọn một trong ba cách để xin cấp thị thực:

- Xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán ở nước sở tại. Bạn cần nộp hồ sơ gồm mẫu đơn xin cấp thị thực, hộ chiếu, ảnh chân dung, giấy mời, giấy bảo lãnh, vé máy bay khứ hồi và phí thị thực.

- Xin thị thực điện tử qua Website của Bộ Ngoại Giao của quốc gia đó: Bạn cần nhập thông tin của mình, tải ảnh mặt chân dung và trang nhân thân hộ chiếu, sử dụng chữ ký điện tử để xác nhận thông tin đề nghị và nộp phí cấp thị thực. Thời gian giải quyết từ 3-15 ngày.

- Xin thị thực tại sân bay hay cửa khẩu thông qua Công văn nhập cảnh Việt Nam. Bạn cần đăng ký trước với một công ty du lịch hoặc tổ chức bảo lãnh để nhận được Công văn nhập cảnh, sau đó mang theo Công văn nhập cảnh, hộ chiếu, ảnh chân dung, mẫu đơn xin cấp thị thực và phí thị thực để nộp tại quầy thị thực khi đến sân bay.

Trên đây là thông tin bạn cần biết tìm hiểu về thị thực.

Cảm ơn!

>>> Xem thêm: Muốn đi du lịch nước ngoài cần phải làm gì?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét