Giấy chứng nhận căn cước là gì? Cấp cho ai?

Luật Căn Cước có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 có các quy định mới về cấp giấy chứng nhận căn cước. Chúng ta cùng tìm hiều về loại giấy tờ này nhé!

Giấy chứng nhận căn cước
Giấy chứng nhận căn cước 

Trong các điểm mới của Luật Căn Cước có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 có các quy định cấp mới Thẻ Căn Cước cho công dân Việt Nam. Trong đó có quy định cấp Giấy chứng nhận Căn Cước. Đây là một loại giấy tờ mới vừa được Chính phủ Việt Nam ban hành.

Giấy chứng nhận căn cước cấp cho người có gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch mà đang sinh sống tại Việt Nam liên tục tối thiểu từ 6 tháng trở lên. Đây là một quy định nhân văn nhằm giúp cho những người chưa có quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam có giấy tờ xác định nhân thân và làm các công việc hành chính.

Người có giấy chứng nhận căn cước có thể sử dụng nó chứng minh về căn cước, thông tin nhân nhân để thực hiện các giao địch, thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ của Việt Nam. Trước đây, người chưa xác định được căn cước sẽ không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào để có thể giao dịch dân sự tại Việt Nam gây nên rất nhiều khó khăn. Bây giờ người không có quốc tịch có thể làm giấy chứng nhận căn cước từ ngày 01/07/2024 để làm các việc giao dịch dân sự tại Việt Nam.

Xin cảm ơn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét