Hiển thị các bài đăng có nhãn lich-suHiển thị tất cả
Nhân vật lịch sử: Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật
Phạm Ngũ Lão – Danh tướng giúp Hưng Đạo Đại Vương đánh thắng giặc Nguyên Mông
Đại thắng vương Nguyễn Nộn
Đại tướng Lê Trọng Tấn – Zhukov của Việt Nam
Cảm nghĩ về Tổng Tư Lệnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp của một vị tướng
Đinh Điền – Danh tướng giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
Nguyễn Bặc – danh tướng Việt Nam thời nhà Đinh