Hiển thị các bài đăng có nhãn nhân vật lịch sửHiển thị tất cả
Nhìn lại quá trình công tác của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
Nhân vật lịch sử: Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật
Phạm Ngũ Lão – Danh tướng giúp Hưng Đạo Đại Vương đánh thắng giặc Nguyên Mông
Đại thắng vương Nguyễn Nộn
Đại tướng Lê Trọng Tấn – Zhukov của Việt Nam
Cảm nghĩ về Tổng Tư Lệnh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp của một vị tướng
Đinh Điền – Danh tướng giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
Nguyễn Bặc – danh tướng Việt Nam thời nhà Đinh